O obci

SKRÝCHOV U MALŠIC

Obec Skrýchov u Malšic se nachází v okrese Tábor zhruba 5 km od hlavní silnice mezi Táborem a Bechyní. Skládá se ze dvou vesnic – Skrýchova a části Dudov.

Rok vzniku obce je 1558, nadmořská výška 475 m, katastrální výměra 469 ha a počet obyvatel trvale bydlících 94. 

Na katastru obce se nachází výkrmna hovězího skotu – Podolí. Je to středisko Reprogenu a.s. Planá nad Lužnicí. Tato společnost obhospodařuje většinu zemědělských pozemků v katastru obce.

V obci se nachází několik cenných objektů lidové architektury, na návsi stojí opravená kaplička a hasičská zbrojnice, jsou zde kříže a hraniční kameny okolních panství.

S vedením obce Skrýchov u Malšic významně spolupracuje místní Sbor dobrovolných hasičů, který organizuje různé společenské a sportovní akce (fotbalový turnaj, akce pro děti – mikulášská nadílka, posezení pod májkou, prázdninové aktivity).

Dále obec spolupracuje s mysliveckým sdružením Společnice. Toto sdružení pomáhá hlavně v obecních lesích při obnově lesního porostu a opravách lesních cest.

V roce 2010 zakoupila obec  pro své potřeby traktor. Ten je využíván pro zimní údržbu místních komunikací, pro svozy odpadů při opravách a údržbě majetku obce, při údržbě veřejné zeleně aj. 

Nákupem tohoto dopravního prostředku obec Skrýchov u Malšic získala soběstačnost  v mnoha směrech. 

Obec Skrýchov u Malšic hospodaří od roku 1992, kdy začala působit samostatně oddělením od obce 

Želeč, pouze z vlastních finančních prostředků bez úvěrů a půjček. 

 

DUDOV

Rok vzniku obce je 1367, nadmořská výška 494m, katastrální výměra 233 ha, počet obyvatel trvale bydlících 38.

Obec je obklopena lesním masivem, který navazuje na Černickou oboru. V obci začíná Blatská stoka a je zde velká kaskáda rybníků. Celá oblast je rájem pro houbaře. Na své si přijdou turisté a cyklisté, obcí 

prochází cyklistická stezka.  V obci jsou v provozu  celoročně dva penziony.